davidnam's blog View Details
Posted by davidnam | Oct 28, 2019 @ 02:52 AM | 1,605 Views
Thiết kế Xây dựng hồ bơi tại Đà Lạt

Với những thiết kế mang tính độc đáo dành riêng cho mỗi vùng miền, phụ thuộc điều kiện tự nhiên như thời tiết, khí hậu, đất đai, con người. Mỗi vùng đất, mỗi con người như vậy cho tôi luôn cố gắng phấn đấu để hoàn thiện bản thân ḿnh hơn. Là đơn vị lựa chọn những giải pháp tiên tiến ứng dụng công nghệ thông minh trong Thiết kế xây dựng Hồ bơi cùng địa bàn hoạt động khắp cả nước, gắn liền với các thành phố du lịch nổi tiếng như Đà Lạt, Nha Trang, Cần Thơ, Đà Nẵng, Hà Nội,...chúng tôi tự hào với những đứa con tinh thần, đồng hành cùng khách hàng theo năm tháng và góp phần tạo ra giá trị tốt đẹp hơn.
Thiết kế xây dựng hồ bơi trong các ngôi nhà có kiểu kiến trúc Châu u ở Đà Lạt
Đà Lạt- một thành phố nằm trên cao nguyên Lâm Viên thuộc tỉnh Lâm...Continue Reading