HobbyKing.com New Products Flash Sale
Reply
Thread Tools
Old Apr 12, 2014, 05:07 AM
Serbia Moderator
molenjin's Avatar
Australia, SA, Adelaide
Joined Oct 2006
752 Posts
Video
RC makete 2013, zgode prilikom sletanja

"Ukrao" sam ovaj video sa Gaborove Facebook strane... Šta reći? Namestite video na maksimalnu rezoluciju od 1080p, prebacite u Full Screen, i - uživajte.

☠ Moments 2013 (11 min 13 sec)


Radi se o zgodama i nezgodama članova nekoliko nemačkih RC klubova za skala modele. Predivno urađeni modeli, uglavnom iz perioda II sv. rata, sleću na travnatu pistu, nekad besprekorno, nekad sa preturanjem na nos, a nekad i sa totalnim lomom.

Ovaj video nam daje uvid u određene stvari i navodi nas na razmišljanje. Zašto je sletanje ovakvih modela tako kritično? Mislim da ćete gledajući video doći do sledećih nekoliko zaključaka:

1. Modeli aviona sa stajnim trapom sa dva točka ispod krila i repnim točkićem veoma su osetljivi na zapinjanje prilikom poletanja i sletanja, tj. i manja neravnina na terenu može ih preturiti na nos, u kom slučaju imate oštećenje elise, možda i motora, nosača motora, vertikalca, itd.

2. Skala modeli su često preteški. To se primećuje pri sletanju modela na ovom videu. Kombinacija teškog modela i minimalne brzine pri sletanju znači da tip-stall prosto čeka iza ugla. Tip-stall ćete prepoznati u situacijama kad se model sa propetim nosem naglo pretura na jednu stranu i pada na vrh krila, nos, itd. uz vrlo verovatni lom.

3. Teren kluba u prvom delu videa mi se čini neadekvatan za vrstu modela koje vidimo da se tamo lete. Deo sa pokošenom travom je kratak i uzak, dok je sve okolo gruba izrovana zemlja. Ukoliko model skrene na zemlju gotovo mu je garantovano preturanje na nos.

4. Koliko god članovi ovih klubova bili dobri graditelji RC modela, kao i dobri piloti, primećuje se da sa uvlačivim stajnim trapom na njihovim modelima imaju dosta problema. Točkovi otpadaju pri malo grubljem dodiru sa tlom, ili čak i u letu. Kad težak skala model ostane bez jednog od točkova teško je izbeći preturanje i oštećenja. Isto važi i kad se stajni trap ne "otvori".

Dakle, ako pravite oveći skala model, potrudite se da ga izgradite LAGANOG, da ga letite na ODGOVARAJUĆEM terenu i da uvlačivi stajni trap funkcioniše besprekorno.
molenjin is offline Find More Posts by molenjin
Reply With Quote
Sign up now
to remove ads between posts
Reply


Thread Tools

Similar Threads
Category Thread Thread Starter Forum Replies Last Post
For Sale RC/10 2013 edition in box Matt Riddle Cars - Cars and Parts (FS/W) 0 Nov 05, 2013 06:02 PM
Cool Columbia RC Flying Club 2013 Swap Meet, Columbia, IL DonQ8401 USA - District VI 0 Oct 21, 2013 09:24 PM