Thread: Discussion Norwegians join the group!
View Single Post
Old Feb 26, 2007, 01:55 PM
Hellrider is offline
Find More Posts by Hellrider
Registered User
Hell, Norway
Joined Dec 2006
22 Posts
Hei på dere!

Har fulgt med på diskusjonene her lenge, men ikke blitt med selv før i det siste. Driver med alle former for modellflyging og har alt for mange modeller, både ferdige og uferdige. Men siden jeg er pensjonert etter 35 år som aktiv flyger i luftforsvaret, så har jeg god tid til å kose meg med hobbyen min nu.

Hans B
Hellrider is offline Find More Posts by Hellrider
Reply With Quote