Thread: Discussion Norwegians join the group!
View Single Post
Old Apr 06, 2006, 04:28 PM
Lynxman is offline
Find More Posts by Lynxman
Registered User
Lynxman's Avatar
Troms, Norway
Joined Jan 2004
7,098 Posts
Hei.

Nesten naboer, vi. Jeg jobber som helikoptertekniker på Lynx og flyr RC fly og helikopter i alle størrelser, men bare elektro.
Lynxman is offline Find More Posts by Lynxman
Reply With Quote