View Single Post
Old Oct 06, 2004, 06:31 AM
Ron van Sommeren is offline
Find More Posts by Ron van Sommeren
homo ludens modellisticus
Ron van Sommeren's Avatar
Netherlands, GE, Nijmegen
Joined Feb 2001
12,030 Posts
Added Stefan Vorkoeters designs:
http://www.capable.ca/rcstuff/ -> Motor control
Ron van Sommeren is offline Find More Posts by Ron van Sommeren
Reply With Quote