View Single Post
Old Oct 10, 2012, 08:26 AM
flyer77 is offline
Find More Posts by flyer77
Registered User
flyer77's Avatar
Serbia, Vojvodina, Bečej
Joined Jan 2011
372 Posts
Radovi se nastavljaju na vertikalcu...
Ulepio sam blok od balze i šper ploču, u šta će se ušrafiti servo horn. Na fiksnom delu, ulepio sam letvu, što spaja rebara sa prednje straneNa fiksnom delu, sa pločicama od balze zatvorio sam prednju stranu ramenjačeObeležio sam dokle treba da se skine višak letve......Dremel je odradio veći deo, a fino šmirglanje sam već ručno radioPočeo sam sa plankiranjem fiksnog dela vertikalca

flyer77 is offline Find More Posts by flyer77
Reply With Quote