Thread: Discussion Dnevnik jednog pocetnika
View Single Post
Old May 05, 2012, 10:11 PM
molenjin is offline
Find More Posts by molenjin
Serbia Moderator
molenjin's Avatar
Australia, SA, Adelaide
Joined Oct 2006
815 Posts
Veoma mi je drago što si se javio i postavio svoja iskustva i slike. Ovo je odličan prikaz jednog uspešnog "poletanja" u modelarske plave visine. Naravno, uvek ima lomova i razočarenja na početku, kako kod svakog od nas. Letenje RC modela se uči kao i vožnja biciklom ili plivanje. Ne može da se ovlada biciklom dok se par puta ne padne i oderu laktovi, niti može da se nauči da se pliva bez malo davljenja. Želim ti dugu i raznovrsnu modelarsku karijeru i nastavi da nas izveštavaš o novim modelima.
molenjin is offline Find More Posts by molenjin
Reply With Quote